Cystatin C

Cystatin C

Analyseres i Ålesund

Referanseområde

0,61 – 1,01 mg/L

Indikasjoner

  • Vurdering av nyrefunksjon hos pasienter med avvikende muskelmasse (f.eks. barn, eldre personer, pasienter med muskeldystrofi eller -atrofi)
  • Diagnostikk av nyrefunksjon i et tidlig stadium ved diabetes mellitus, hypertoni og metabolsk syndrom
  • Overvåking av nyrefunksjon etter transplantasjon

Prøvetaking/prøvemateriale

Serum. Vanlig prøveforsendelse.

Tolking

Cystatin C er et lite protein med et molekylærvekt på 13,3 kDa som filtreres fritt gjennom glomeruli og som reabsorberes i proximal tubulus. Det dannes av alle kjerneholdige celler med konstant rate. Cystatin C har en halveringstid i blodet på ca. 20 minutter. Serumkonsentrasjonen er ikke avhengig av muskelmasse og kjønn. Glukokortikoider og tyreoideahormoner kan påvirke cystatin C-konsentrasjonen i blodet. Cystatin C-konsentrasjonen stiger under kortikoidterapi. Hypertyreose er assosiert med høyere cystatin C-konsentrasjoner, hypotyreose derimot med lavere cystatin C-konsentrasjoner.

Ved lett redusert GFR har cystatin C en høyere diagnostisk sensitivitet enn kreatinin. I tillegg har cystatin C en mindre intra- og interindividuell biologisk variasjon enn kreatinin. Pga. høyere analysekostnader skal bruk av cystatin C begrenses til spesielle kliniske situasjoner, f.eks. vurdering av nyrefunksjon hos barn, eldre pasienter, pasienter med sterk avvikende muskelmasse eller situasjoner hvor det trengs en bekreftelse av diagnostisert kronisk nyresvikt.

eGFRCys beregnes ved bruk av CKD-EPI (2012)-formelen og rapporteres sammen med cystatin C-konsentrasjon hos alle voksne.

For barn anbefales bruk av SchwartzCys-formelen for beregning av eGFRCys:

eGFR=70,69 x (CysC-0,931)

Referanser

  • Inker LA, Schmid CH, Tighiouart H, CKD-EPI Investigators, et al: Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and cystatin C. N Engl J Med. 2012 Jul;367(1):20-29.
  • Schwartz GJ, Schneider MF, Maier PS et al. Improved equations estimating GFR in children with chronic kidney disease using an immunnephelometrioc determination of cystatin C. Kidney Int 2012;82:445-453.

Analysemetode

Immunturbidimetri, Cobas c702, (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 14.11.2023