D-dimer

P-D-Dimer

FDP (Fibrin degraderings produkter)

Referanseområde 

Aldersjustert beslutningsgrense ved diagnostikk av lungeemboli hos pasienter med lav pretest sannsynlighet:

≤ 50 år: ˂0,50 mg/L, uttrykt i fibrinogenekvivalenter.

> 50 år: Alder x 0,01 mg/L, høyeste grense 0,80 mg/L

Indikasjoner

Ved mistanke om tromboemboliske tilstander og ved mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), der man har økt nedbrytning av fibrin.

Prøvetaking/prøvemateriale

Citratblod. Unngå langvarig stase og skumdannelse. Citratprøverøret fylles til merket. Heparinbehandling påvirker ikke resultatet av analysen. 

Primærhelsetjenesten: Citratblod kan sendes med laboratoriets hentetjeneste, eller med Posten, dersom prøven er fremme ved sjukehuslab og analysert innen 72 timer etter prøvetaking. Citratblodet oppbevares i romtemperatur frem til sending. 

Sykehuslaboratorium: Citratplasma (minimum 1,0 mL). Citratblod sentrifugeres i 15 minutter ved 1500 G i romtemperatur. Citratplasma avpipetteres til sekundærprøverør (la det stå igjen 1 cm plasma over blodlegemene), eller analyseres innen 4 timer. Etter avpipettering er citratplasma holbart 72 timer i romtemperatur, 24 timer i kjøleskap eller 4 uker frosset.

Tolking

Fibrin blir dannet ved at trombin spalter av to mindre peptider fra fibrinogen, som derved får redusert sin negative ladning sentralt, og aggregerer til løselig fibrin. Deretter katalyserer faktor XIIIa dannelse av kovalente kryssbindinger mellom endene på fibrin-monomerene, og uløselig fibrin er resultatet. Når plasmin bryter ned uløselig fibrin, får vi nedbrytningsprodukter med kovalente kryssbindinger (D-dimer). Slike produkter får vi ikke når plasmin bryter ned fibrinogen. Vår metode påviser D-dimer og er derfor spesifikk for nedbrytning av uløselig fibrin. D-Dimer kan være økt ved flere patologiske tilstander:
 
Tilstander med kronisk høye D-dimer verdier:

 • Aortaaneurisme
 • Hemangiom, Kasabach-Merritt-syndrom, andre karveggmisdannelser
 • Portokaval shunts
 • Spredte malignomer, særlig adenokarsinomer og hematologiske malignomer

Tilstander med akutt høye D-dimer verdier:

 • Venøs trombose, lungeemboli, tromboflebitt
 • Arteriell trombose og emboli
 • Trauma, operasjon, brannskade
 • Store hematomer
 • Aortadisseksjon
 • Sepsis, alvorlige infeksjoner, erysipelas
 • HELLP-syndrom
 • Hemolyse
 • HIT type 2

Ved pågående trombolytisk behandling er testen mindre pålitelig. Rheumatoid faktor kan gi falsk positivt resultat. Negativ test betyr at sannsynligheten for dyp venetrombose og lungeemboli er betydelig redusert.

Analysemetode

Immunturbidimetri (Siemens Healthineers)

Sist oppdatert 28.05.2024