Dexametason suppresjonstest (Enkel og utvidet)

​Dexametason suppresjonstest (Enkel og utvidet)


Indikasjoner

Utredning ved forhøyet kortisol i serum/urin.

Prøvetaking/prøvemateriale

Serum på vakumrør etter forutgående hvile, fysisk og psykisk.
Urin, se fritt kortisol i døgnurin.

Enkel dexametason-suppresjonstest:
Dag 1. Blodprøve til kortisol kl. 08 og kl.20, deretter kl.23 gies 1 mg dexametason pr. os.
Kl.08 neste dag ny blodprøve til kortisol.

Utvidet dexsametason-suppresjonstest:
Blodprøve til kortisol kl. 08 og kl. 20. Deretter gies det 0,5mg dexametason pr. os 4 ganger
pr. døgn  i 2 dager og så 2 mg 4 ganger pr.døgn i 2 døgn.
Det tas blodprøve til kortisol om morgenen dag 3 og om morgenen dag 5. Døgn 5 samles
det døgnurin til bestemmelse av fritt kortisol i denne.

Tolking

Vurdering av laboratorium og kliniker. Se prøvenes utførelse nedenfor. Den enkle dexametason-test gir normalt en suppresjon av kortisolnivået til under ca.140 nmol/L i morgen prøve. Ved hyperfunksjon vil morgen nivået ligge høyere oftest over 270 nmol/L. Verdier mellom 140 og 270 tillater ikke noen entydig konklusjon, og utvidet dexametasontest kan være nødvendig. Årsaker til slike resultat kan være stress, feil i utførelsen av testen, overvekt, alkohol, graviditet, østrogenbehandling og medikamenter. Dexametason i lav dose gir normalt suppresjon av kortisol og ACTH. Ved binyrebarkhyperplasi er ACTH supprimert på forhånd. Dexametason blir ikke supprimert ved lav dose, men ved høy dose inntrer det suppresjon og fall i cortisol. Adenomer og cancer i binyrebarkvev supprimeres ikke og kortisol forblir høy i serum og i døgnurin.

Sist oppdatert 24.02.2021