DU-Fosfat

​dU-Fosfat


Referanseområde

Se tolking

Indikasjoner

Som ledd i bestemmelse av fosfatreabsorpsjon ved utredning av tubulære nyresykdommer. Eventuelt ved mistanke om hyper-parathyreoidisme.

Prøvetaking/prøvemateriale

Døgnurin samles på 2 l plastflasker. Døgnurinmengden måles og oppgis på rekvisisjonen. Vi ønsker tilsendt 20 mL godt blandet døgnurin i baktus-glass. Normalt surgjøres urinen etter mottak i sykehuslaboratoriet. Det anbefales å kontakte laboratoriet før en starter samling av døgnurin! Rekvirer kreatinin i same døgnurin. Prøve til fosfat og kreatinin i serum eller plasma må også tas og rekvireres.

Tolking

Bestemmelesen av kun fosfat-utskillelsen i urin er utilstrekkelig for å vurdere fosfatbalansen. Fosfat-mengden i urinen er avhengig av kosten, beinstoffskifte, GFR og tubulær fosfatreabsorpsjon. Derfor anbefales å bruke clearance-metoder, f. eks. tubulær reabsorpsjon av fosfat (TRP%).
Tubulær reabsorpsjon av fosfat utregnes slik: TRP% = 100 x (1 – (fosfatclearance/kreatininclearance)).
Lave TRP-verdier sees ved Fanconi-syndrom, i enkelte tilfeller av renal tubulær acidose, ved familiær hypofosfatemi og ved økt parathormonaktivitet. TRP er hverken særlig sensitivt eller særlig spesifikt for hyperparathyreoidisme.
Tubulær reabsorbsjon av fosfat (TRP %) 80-95 %

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 24.02.2021