Eosinofile leukocytter

​B-Eosinofile leukocytter

Bestemmes som ledd i differensialtelling av hvite bl.l., maskinell metode, se denne.
Eosinofile er holdbare for analyse i 24 timer i romtemperatur og i 48 timer i kjøleskap ved 4-8 grader.
 

Indikasjoner

Ved utredning av allergiske lidelser og ved mistanke om parasitt infeksjoner.

Sist oppdatert 24.02.2021