Erytrocytter med beregninger

B-Erytrocytter med beregninger


Referanseområde

Erytrocytter
Alder Menn Kvinner Enhet
0 - 7 d 4,10 - 6,70 4,10 - 6,70 x1012/L
7 - 15 d 3,80 - 5,30 3,80 - 5,30 x1012/L
15 d - 2 mnd  3,20 - 5,00 3,20 - 5,00 x1012/L
2 - 6 mnd    3,50 - 4,80 3,50 - 4,80 x1012/L
6 mnd - 8 år 4,00 - 5,60 4,00 - 5,60 x1012/L
8 år - 18 år  4,30 - 5,80 4,10 - 5,40 x1012/L
≥ 19 år 4,50 - 6,05 3,88 - 5,34 x1012/L

 

MCH (gjennomsnittlig Hb-mengde i erytrocyttene)
Alder Begge kjønn Enhet
0 - 7 d  31,0 - 40,0 pg
7 - 15 d 30,0 - 36,0   pg
15 - 30 d     30,0 - 35,0 pg
1 - 2 mnd 28,0 - 32,0 pg
2 - 6 mnd  24,0 - 29,0    pg
6 mnd - 19 år 24,0 - 30,0 pg
≥ 19 år  27,1 - 32,6 pg

                

MCV (gjennomsnittlig volum i erytrocyttene)
Alder Menn Kvinner Enhet
0 - 6 d   95 - 118 95 - 118 fL
6 - 15 d  96 - 104 96 - 104 fL
15 d - 2 mnd 80 - 100 80 - 100 fL
2 - 6 mnd 70 - 83 70 - 83 fL
6 mnd - 8 år 72 - 86 72 - 86 fL
8 - 12 år  75 - 88 75 - 88 fL
12 - 19 år  76 - 89 76 - 89 fL
≥ 19 år  81 - 95 81 - 95 fL

 

MCHC (gjennomsnittlig Hb-konsentrasjon i erytrocyttene)
Alder Menn Kvinner Enhet
0-30 d 3,0 - 35,0 3,0 - 35,0 g/dL
1-2 mnd  32,0 - 35,0 32,0 - 35,0 g/dL
2-6 mnd   32,0 - 34,0 32,0 - 34,0 g/dL
6 mnd-12 år 33,0 - 38,0 33,0 - 38,0 g/dL
12-19 år 33,0 - 37,0 32,0 - 36,0 g/dL
≥ 19 år 32,7 - 35,9  31,7 - 34,9 g/dL

 

RDW % (variasjonen i erytrocyttenes volum)
Alder Begge kjønn Enhet
0 - 15 d 14,6 - 17,3 %
15 - 30 d 14,3 - 16,8 %
1 - 2 mnd  13,6 - 16,1  %
2 - 6 mnd 12,2 - 15,3 %
6 mnd - 2 år 12,7 - 15,6 %
2 - 6 år  12,4 - 14,9 %
6 - 18 år  12.2 - 14,6 %
≥ 18 år   11,7 - 14,3 %

Indikasjoner

Utredning av anemi av ukjent årsak. Diagnostikk/kontroll av polycytemi.

Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod. Holdbarhet: 48 timer (som H-status). Ved oppbevaring i romtemperatur vil MCV og EVF øke med ca. 10 % etter 24 timer. MCHC reduseres tilsvarende.
 

Tolking

Høye verdier: Ved polycytemi. Ved anemiutredning: Må ses i sammenheng med B-Hemoglobin og B-EVF (Hematokrit), se Ery-MCH, Ery-MCHC og Ery-MCV ovenfor.

Ery-MCH er gjennomsnittlig masse hemoglobin i erytrocyttene, dvs. B-Hemoglobin/B-EPK.

Ery-MCHC er gjennomsnittlig hemoglobinkonsentrasjon i erytrocyttene, dvs. B-Hemoglobin/B-EVF.

Ery-MCV er gjennomsnittlig volum av erytrocyttene. I moderne celletellere måles volum av hver enkelt av flere tusen celler, og gjennomsnittlig volum beregnes.

Typiske eksempler på endrede verdier ved anemiske tilstander (prefikset Ery er sløyfet):

  • Jernmangelanemi: lav MCV, MCH og MCHC.
  • Anemi ved kronisk inflammasjon: lav MCV; de andre indeksene kan være normale.
  • Anemi pga vitamin B12 og/eller folat mangel: høy MCV; MCH og MCHC kan være i øvre del av referanseområdet.
  • Hereditær sfærocytose: normal eller lav MCV, høy MCH og MCHC.

Indeksene er til liten hjelp ved hemolytiske anemier og anemi sekundær til blødning. Ved hyperosmolære tilstander måles MCV falsk for høy (erytrocytter med hyperosmolært indre svulmer opp når de blir fortynnet i isoosmolær væske).

RDW: Følsom parameter for variasjon i størrelsen av de røde. Øker ved bl.a. blødningsanemier, heriditære anomalier i de røde etc.

Analyseinstrument

Sysmex  XN

Sist oppdatert 29.03.2021