Etanol

​S-Etanol

Referanseområde

<2,2 mmol/L (deteksjonsgrense).

Indikasjoner

Intoksikasjonsutredning. Kan ikke brukes i forbindelse med juridiske problemstillinger!

Prøvetaking/prøvemateriale

1 – 2 mL serum. Ikke bruk etanolholdig væske til desinfeksjon før prøvetaking!
Kan også sendes.

Tolking

Etanol analyseres i serum. Historisk angis blodalkoholkonsentrasjon (BAK) ofte i promille (‰), dvs. g/kg fullblod. Måleresultatet (mmol/L) kan omregnes til g/kg blod.
Ved omregning av målt konsentrasjon i serum (mmol/L) til blodalkoholkonsentrasjon tas det hensyn til spesifikk vekt av serum (1,026) og ”vannfordelingskoeffisient” serum/fullblod (1,2). Etanolkonsentrasjon i blod (BAK) beregnes etter:
 
BAK (‰) = S-Etanol (mmol/L) x 0,046 / (1,026 x 1,2) = S-Etanol (mmol/L) x 0,0374
 
Økt bruk av alkohol påvirker først og fremst sentralnervesystemet. Dette medfører en rekke medisinske og sosiale skadevirkninger. Symptomer ved alkoholisering er:

Opp til 0,7 ‰: Reaksjonstid forlenget, lette språkvansker
Opp til 1,3 ‰: Tydelig beruselse med dårlig koordinert motorikk og sludrete tale
> 3,5 ‰: Nærmest bevisstløshet, respirasjonen blir påvirket, livsfare

Grad av symptomer kan individuelt være veldig forskjellig. Den er avhengig av alder, kjønn, konstitusjon, tilvenning og særlig om pasienten befinner seg i start- eller eliminasjonsfasen.
 
Deteksjonsgrensen er 2,2 mmol/L. Metoden kan ikke brukes til å måle fysiologisk etanol-konsentrasjon (<2,2 mmol/L). Metoden detekterer heller ikke konsentrasjoner som finnes etter inntak av små mengder etanol.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 25.02.2022