Fenobarbital (Fenemal)

​S-Fenobarbital (Fenemal)

(​S-Primidon bestemmes via metabolitten fenobarbital)

Analyseres i Ålesund.

Terapeutisk område

50–130 µmol/L (som antiepileptikum).    

Indikasjoner

Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Skal svaret vurderes i relasjon til antatt terapeutisk område, bør prøven taes slik at bunnkonsentrasjon blir målt, dvs. rett før neste dose, og når konsentrasjonen er i likevektstilstand, dvs. 3-5 uker etter siste dosejustering.

Tolking

Fenobarbital er et barbiturat som blir brukt i behandling av visse former for epilepsi. Absorpsjon ved peroral tilførsel er relativt langsom, med maksimal konsentrasjon i serum 2-8 timer etter inntak. Den biologiske tilgjengelighet er nesten fullstendig, 80-90%. Omkring 50% av fenobarbital i plasma er proteinbundet, mindre hos nyfødte. Halveringstiden viser stor interindividuell variasjon, 40-160 timer, noe kortere hos barn. Husk mulighet for interaksjonsproblemer pga. enzyminduksjon! Toksiske effekter er ikke vanlige ved konsentrasjoner under 130 µmol/L, ved langvarig terapi. Men ved konsentrasjoner over 170 µmol/L øker faren for forgiftning, og ved konsentrasjoner over 260 µmol/L er pasienten som regel alvorlig forgiftet.

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 14.12.2023