Fenytoin

​S-Fenytoin


Analyseres i Ålesund

Terapeutisk område

40 – 80 umol/L (som antiepileptikum).

Indikasjoner

Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Skal svaret vurderes i relasjon til antatt terapeutisk område, bør prøven taes slik at bunnkonsentrasjon blir målt, dvs. rett før neste dose, og når konsentrasjonen er i likevektstilstand, dvs. 1-2 uker etter siste dosejustering.

Tolking

Fenytoin er et hydantoinderivat som blir brukt i behandling av visse former for epilepsi. Absorpsjonshastighet ved peroral tilførsel er ulik for ulike preparatformer, men er relativt langsom, med maksimal konsentrasjon i serum 4-8 timer etter inntak. Mellom 80 og 95% blir absorbert. Omkring 90% av fenytoin i plasma er proteinbundet, mindre hos nyfødte, gamle, og hos pasienter med nyre- eller leversvikt. Halveringstiden viser stor interindividuell variasjon, 10-40 timer, og øker med økende dose (metningskinetikk). En doseendring kan derfor gi relativt mye større konsentrasjonsendring. Husk mulighet for interaksjonsproblemer pga. enzyminduksjon! Toksiske effekter kan sees ved konsentrasjoner i området 100-120 umol/L, men blir vanlig først over 120 umol/L. Alvorlige forgiftninger sees ved nivåer over 160 umol/L.

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics)

Sist oppdatert 24.02.2021