Folat (folinsyre, vitamin B9)

​P/S-Folat (folinsyre, vitamin B9)


Referanseområde

For S-folat brukes ikke referanseområde.
Beslutningsgrense for folat mangel: <10 nmol/L
Anbefalt nivå: ≥10 nmol/L
Lit.: Conclusions of a WHO Technical Consultation on folate and vitamin B12 deficiencies. Food and Nutrition Bulletin 2008;29(2):238-244.               

Indikasjoner

Mistanke om folatmangel.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum eller Li-Heparin plasma. Prøven bør beskyttes mot direkte sollys.

Tolking

Lav konsentrasjon kan forekomme som resultat av tilfeldig lavt inntak, uten at mangel behøver å foreligge. Lav konsentrasjon kan sees ved nedsatt inntak: Feilernæring hos eldre og alkoholikere, tynntarmslidelser medførende malabsorpsjon og ved gastrektomi. Redusert konsentrasjon kan også skyldes økt forbruk på grunn av psoriasis, graviditet, leukemi og hemolytiske anemier. Personer som står på østrogenbehandling, kan ha lett senkede verdier. Forstyrrelser i folatmetabolismen, med lave verdier, kan forekomme ved bruk av antiepileptika som fenytoin, primidon og barbiturater. Vitamin B12 mangel kan medføre noe øket s-folat. Hos pasienter som bruker eller nylig har brukt metotrexat, kan det måles falsk for høye verdier. Alvorlig  folatmangel kan føre til megaloblast anemi, polynevropathier, myopathier. Depresjoner og endog psykoser kan forekomme. Folatmangel tidlig i svangerskapet kan føre til nerverørsskade. Ved for lave folat-verdier er vit. B12, homocystein og metylmaleonat relevante analyser.
Hemolyse og røde blodlegemer i serum/plasma gir falskt for høye verdier

Analysemetode

ECLIA, Cobas e601 og e801 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 24.02.2021