Fosfat

​S-Fosfat


Referanseområde

                    Menn          Kvinner
0-30 d         1,25-2,25    1,40-2,50   mmol/L
1-12 mnd   1,15-2,15    1,20-2,10   mmol/L
1-4 år          1,00-1,95    1,10-1,95   mmol/L
4-7 år          1,05-1,80    1,05-1,80   mmol/L
7-10 år        0,95-1,75    1,00-1,80   mmol/L
10-13 år      1,05-1,85    1,05-1,70   mmol/L
13-16 år      0,95-1,65    0,90-1,55   mmol/L
16-18 år      0,85-1,60    0,80-1,55   mmol/L
18-50 år      0,75-1,65    0,85-1,50   mmol/L
≥ 50 år         0,75-1,35    0,85-1,50   mmol/L
 

Indikasjoner

Utredning ved mistanke om parathyreoideasykdom, vitamin D-mangel, malabsorpsjonssyndrom, nyresykdommer og ved uklare trøtthets-, tetani- og krampetilstander. Kontroll ved langvarig parenteral nutrisjon.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Unngå hemolyse.

Tolking

Høye verdier kan ses ved nyresvikt (opp til 6-7 mmol/L ved uttalt uremi), hypoparathyreoidisme, acidose, hemolyse, akromegali, vitamin D-forgiftning. Lave verdier kan forekomme ved hyperparathyreoidisme (primær og tertiær), vitamin D-mangel, malabsorpsjon pga. fosfatbindende antacida, anorexia nervosa, alkaloser (særlig respiratoriske), diverse tubulære defekter (f.eks. Fanconi-syndrom), renal tubulær acidose, familiær hypofosfatemisk rakitt, etter insulin- og glukosetilførsel, langvarig parenteral nutrisjon, alkoholisme.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 02.03.2021