Fri androgen-indeks og fritt testosteron

​Fri androgen-indeks og fritt testosteron


Den største delen av testosteron i blodet er bundet mot proteiner. 66-78% er bundet med høy affinitet mot SHBG (seksualhormon bindende globulin), 20-32% er bundet med lav affinitet mot albumin og kun 1-3% sirkulerer som fritt testosteron. Tolkning av testosteron-resultatene kan være vanskelig når hhv. SHBG- og albumin-konsentrasjonen avviker betydelig fra normale verdier. Dette kan ses ved enkelte sykdommer som f. eks. leversykdommer, alvorlige systemiske sykdommer, arvet forstyrrelser i SHBG-binding eller PCO-syndrom (polycystike ovarier). Også ved behandling med medikamenter som f. eks. kortikosteroider og kjønnssteroider (spesielt orale østrogener) kan konsentrasjon av total testosteron påvirkes uten at fritt og biotilgjengelig testosteron endres.
Når testosteron-konsentrasjonen ligger i nærheten av den nedre referansegrensen, er det da vanskelig å klassifisere verdiene som patologisk eller normal.

For å kunne estimere konsentrasjonen av fritt testosteron bør variasjoner av SHBG-konsentrasjonen kompenseres. Her kan fri androgen-indeks brukes (FAI):
 
FAI = Testosteron [nmol/L] x 100 / SHBG [nmol/L]
 
Referanseintervall FAI:
Menn  18-50 år  25,9 – 108,3
Menn   ≥50 år    16,2 – 56,6
Kvinner                ≤5,7
Lit.: Referanseintervallet er validert på eget laboratorium og baserer seg på analyse av serum fra 333 blodgivere i alderen 18-68 år.
 
Summen av fritt testosteron og svak albumin-bundet testosteron kalles biotilgjengelig testosteron (ca. 35% av total testosteron). For tiden er det ikke mulig å måle fritt og biotilgjengelig testosteron på en enkel måte. Vermeulen et al. har utviklet en matematisk metode for å beregne fritt testosteron basert på konsentrasjoner av total testosteron, SHBG og albumin. Denne algoritmen gir en valid estimering av fri testosteron-konsentrasjon. Kalkulatoren for å beregne fritt testosteron finnes på http://www.issam.ch/freetesto.htm. Dersom det ikke foreligger aktuell albumin konsentrasjon kan det legges inn albumin-konsentrasjon på 43 g/L.
 
Referanseintervall fritt testosteron:
Menn 
18-20 år:  0,32-0,80  nmol/L
21-30 år:  0,25-0,70  nmol/L
31-40 år:  0,21-0,60  nmol/L
41-50 år:  0,19-0,50  nmol/L
51-60 år:  0,17-0,50  nmol/L
61-70 år:  0,16-0,40  nmol/L
71-80 år:  0,16-0,40  nmol/L

Lit: Bjerner J et al. SJCLI 2009; 69(8):873-879.

Analysemetode

Cobas e801 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 25.02.2021