FSH (Follikkelstimulerende hormon)

S-FSH (Follikkelstimulerende hormon)


Analyseres i Ålesund

Referanseområde

Kvinner:
Follikelfase                      3,5 - 12,5   IU/L
Ovulasjonsfase               4,7 - 21,5   IU/L
Lutealfase                       1,7 - 7,7      IU/L
Postmenopausal fase   5,8 - 134,8  IU/L
    
Menn:                              1,5 - 12,4   IU/L
 
Referanseområdet tilsvarer 5.-95. persentil av en frisk populasjon.
 

Indikasjoner      

  • Mistanke om hypogonadisme
  • Utredning av menstruasjonsforstyrrelser
  • Infertilitetsutredninger

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.
 

Tolking

FSH er et glykoproteinhormon som ligner TSH, LH og HCG, og dannes i hypofysen. Disse hormonene består av en alpha- og en beta-kjede mens alpha-kjeden er identisk ved alle fire hormonene.
FSH-sekresjonen i hypofysen inhiberes av proteohormonet inhibin som dannes i granulosaceller av modnende follikkel.
Også gestagener, spesielt sammen med østrogener, kan blokkere funksjonsenheten hypotalamus-hypofyse. Virkningen av inhibin og gestagener/østrogener baserer seg på negativ feedback. Dette benyttes seg av ved svangerskapsforbyggelse med p-pille. Derfor finnes lave FSH- og LH-konsentrasjoner ved bruk av p-piller eller gestagen-preparater. En slik negativ feedback-effekt, som regel mindre utpreget, ses også i sammenheng med høy-doserte hormonterapier.
FSH og LH frigjøres rytmisk. Halveringstiden for LH er bare ca. 20 min. mens FSH har en halveringstid på ca. 40 min. Den kortvarige rytmen av LH kjennes derfor tydelig ved sekvensiell Prøvetaking/prøvemateriale:
Hos kvinner finnes høye FSH- og LH-konsentrasjoner ved klimakteriet, postmenopause hhv. prematur ovarialsvikt (POF) og alle andre primære forstyrrelser av gonadefunksjon.
Hos menn skyldes høye FSH-konsentrasjoner primær testikkelskade og tyder på skade av tubuli.
Lave FSH-konsentrasjoner ved hypogonadisme tyder på en sentral årsak, dvs. hypotalamus-hypofyse systemet. Hos menn med lave FSH- og LH-verdier kan det være meningsfult med GnRH-test (gonadotropin-releasinghormon funksjonstest).
Lave FSH-verdier hhv. verdier under deteksjonsgrensen sammen med lave østrogen- og LH-konsentrasjoner finnes ved amenorè med årsak i hypotalamus-hyposye systemet.
Høye FSH-konsentrasjoner tyder på en primær forstyrrelse av aksen hypotalamus-hypofyse-ovar på gonadenivå.
  
Høye verdier:

  • Peri- og postmenopause
  • Prematur ovarialsvikt av forskjellige årsaker
  • Gonadedysgenersi

Lave verdier:

  • Medikamenter (p-piller, GnRH-analoger)
  • Kallmann syndrom
  • Andre forstyrrelser av hypotalamus-hypofyse (for eks. tumorer)

Dersom ei kvinne endå har menstruasjon i overgangsfasen til menopausen, bør FSH analyseres ved begynnelsen av syklusen (dag 3 til 5), fordi det er mindre vanskelig å tolke resultatet ved dette tidspunktet. FSH-konsentrasjoner på mer enn ca. 13 IU/L tyder på en reduksjon av ovarier. Ved mistanke kan det være meningsfult med analysering av inhibin B.
For videre utredning ved lave FSH- og LH-verdier kan det være aktuelt med GnRH-test i spesielle tilfeller. Hos menn bør FSH (og LH) analyseres sammen med testosteron og prolaktin.
 
Resultatet må vurderes i forhold til menstruasjonssyklus.
 

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics)

Sist oppdatert 13.04.2021