Gentamicin

​S-Gentamicin

Terapeutisk område*

Bunnkonsentrasjon hos voksne: < 0,5 mg/L

*Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjeneste, 2023.

Indikasjoner

Overvåking av serum-konsentrasjon under gentamicinterapi.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 mL serum

Bunnkonsentrasjon: Prøven tas 1-6 timer før neste planlagte dose. Hos noen pasienter kan det være aktuelt å ta prøven 6-14 timer etter påbegynt infusjon.

Serumkonsentrasjon før 4. dose (standard).

Serumkonsentrasjon før 2. dose ved GFR<60 mL/min, akutt endring av nyrefunksjon, kritisk sykdom, BMI<18 eller >30, høy grad av skrøpelighet og/eller alder >80 år.

Tolking

Gentamicin er et aminoglykosid-antibiotikum som brukes ved behandling av alvorlige infeksjoner av gentamicinfølsomme bakterier når andre, mindre toksiske midler ikke er effektive. Medikamentet gis som hovedregel en gang i døgnet. Den toksiske effekten baserer seg på blokkering av den ribosomale proteinsyntesen. Terapeutiske og toksiske konsentrasjoner varierer individuelt. Gentamicin elimineres hovedsaklig renalt i aktiv form.

Analysemetode

Fotometri, Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 29.04.2024