Glukose (Strimmel)

​U-Glukose (Strimmel)

Referanseområde

Negativ.

Indikasjoner

Screening for diabetes mellitus. Påvisning av glukosuri hos enkelte pasientgrupper, f.eks. gravide, barn.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL urin.

Tolking

Glukosekonsentrasjon i morgenurin varierer normalt mellom 0.1 og 1.0 mmol/L. Positiv test sees ved U-Glukose over ca. 2 mmol/L. Ved normal glomerulær filtrasjonshastighet oppstår glukosuri (positiv test) når P/S-Glukose overstiger ca. 10 mmol/L (terskelverdien). Ved redusert glomerulær filtrasjonshastighet, f.eks. ved diabetisk nefropati, kan glukosuri mangle selv om P/S-Glukose er over terskelverdien. Redusert tubulær reabsorpsjon, medfødt eller ervervet, kan gi glukosuri ved normal P/S-Glukose. U-Glukose over 200 mmol/L gir polyuri pga. osmotisk diurese. Glukosuri kan sees hos gravide i siste del av svangerskapet, sannsynligvis på grunn av øket glomerulær filtrasjon.

Sist oppdatert 08.01.2024