Glukose

​P/S-Glukose


Referanseområde

Fastende: 4,0 -  6,0 mmol/L (serum)
Fastende: 4,2 -  6,3 mmol/L (plasma)

Indikasjoner

Mistanke om hypo- og hyperglykemi. Kontroll av diabetes mellitus.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL Na-heparin fluorid plasma, serum eller Li-Heparin plasma. Serum kan bare brukes hvis blodglasset er sentrifugert innen 1,5 time etter Prøvetaking/prøvemateriale Fluorid-heparinplasma må avpipetteres innen 2 timer.

Tolking

Hyperglykemi forekommer ved relativ eller absolutt mangel på insulin (diabetes mellitus) og ved overskudd av diabetogent virkende hormoner (glukagon, adrenalin, kortisol, veksthormon). Forbigående hyperglykemi kan sees ved tilstander som hjerteinfarkt, ved økt intracerebralt trykk, akutt pancreatitt, akutt massiv levercelleskade og ved anoksi. Hypoglykemi sees ved en rekke tilstander, som f.eks. overdosering av insulin og sulfonylureapreparater, insulinom, hypofyse- og binyrebark-insufficiens. Malnutrisjon i kombinasjon med alkoholtilførsel kan gi hypoglykemi, likså svær levercelleskade. Reaktiv hypoglykemi, dvs. hypoglykemi etter peroralt karbohydratinntak, kan forekomme etter gastrektomi, men oftest finner man ingen spesifikk forklaring på tilstanden.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 24.02.2021