Granulocytter, nøytrofile (absolutt tall)

​B-Granulocytter, nøytrofile (absolutt tall)


Referanseområde

1,5 – 5,7 x 10 9/L

Indikasjoner

Pasienter på cytostatica under behandling for vurdering av cytopeni isolert.

Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod. Holdbarhet som mask.diff. Oppbevares i romtemperatur før analysering. Unngå avkjøling.

Tolking

Vurdering av virkningen av cytostatika-behandling.

Sist oppdatert 24.02.2021