HbA1c

​B-HbA1C

(Glykolysert hemoglobin)

Referanseområde

HbA1cIFCC  27-40  mmol/mol
 

Indikasjoner     

 • Kontroll av diabetes mellitus
 • Diagnostikk av diabetes mellitus

Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod. Holdbar 7 døgn ved 4°C.
 

Tolking

HbA1c er hemoglobin A1 (den kvantitativt dominerende hemoglobinform) med glukose kovalent bundet til valin i den aminoterminale enden av betakjedene. Konsentrasjon av HbA1c er et uttrykk for gjennomsnittlig B-glukose de siste 2 måneder før prøvetaking, under forutsetning av normal levetid for erytrocyttene.
 
Fordelen med HbA1c i forhold til glukose er:

 • stabilitet gjennom døgnet
 • pasienten må ikke være fastende
 • lav intraindividuell variabilitet (<2 %)
 • samme test kan brukes for både diagnostisering og oppfølging av diabetes

I følge anbefalning av Helsedirektoratet baserer diagnostisering av diabetes seg på: 

Anbefalinger av helsedirektoratet
​HbA1c ​≥ 48 mmol/mol (IFCC)

​Hvis HbA1c ikke kan benyttes:

 • Fastende P-glukose
 • eller 2-timers venøs P-glukose etter 
  inntak av 75 g glukose
 • eller tilfeldig venøs P-glukose i kombinasjon med symptomer 

≥ 7,0 mmol/L
≥ 11,1 mmol/L

≥ 11,1 mmol/L

 

Begrensninger

Hemoglobinopatier:
Vi bruker HPLC for analysering av HbA1c. De mest vanlige genetiske hemoglobin-variantene (heterogygot HbC, heterozygot HbS, heterozygot HbE, heterozygot HbD) interfererer ikke med vår HPLC-metode. Økt hemoglobin F viser heller ikke interferens med vår metode. Derimot kan andre sjeldne hemoglobin-varianter (f. eks. Hb Philadelphia, Hb Fukuoka etc.) og kjemisk modifiserte hemoglobin-derivater (f.eks. karbamylert hemoglobin hos pasienter med nyresvikt) interferere med vår metode.
Hos pasienter med sjeldne homozygote former av abnormal hemoglobin (f.eks. CC, SS, EE) er HbA ikke tilstede og kan ikke måles. I denne situasjonen bør fruktosamin (glykert protein) brukes istedenfor for å monitorere pasientens glykemisk status. Fruktosamin er en stabil ketoamin som gjenspeiler mellom-tids glykemisk kontroll de siste 2-3 uker.
 
Endret omsetning av erytrocytter:
Ved hemolytisk anemi er erytrocyttenes levetid redusert. Dette medfører falske lave HbA1c verdier. Effekten er avhengig av alvorlighetsgraden av anemien. Prøver fra pasienter med polycytemi eller post-splenektomi kan vise økt HbA1c pga. forlenget levetid til erytrocyttene.
Jernmangelanemi er assosiert med høyere HbA1c-verdier. Omvendt vil behandling med jern-medikamenter redusere HbA1c-konsentrasjonen både hos diabetikere og ikke-diabetikere.
 
Svangerskap:
HbA1c øker i løpet av svangerskapet pga. jernmangel og fysiologisk insulinresistens. HbA1c bør ikke brukes hos gravide som et diagnostikum for svangerskapsdiabetes. For svangerskapsdiabetes er det egne diagnostiske kriterier som bare er basert på glukose-målinger.
 

Metode

BioRad D-100 HPLC (Ålesund), Tosoh HLC723 G8 HPLC (Molde), Cobas c501(Roche) (Kristiansund og Volda) 

Sist oppdatert 05.03.2021