HCG + betakjeder (humant choriongonadotropin, tumormarkør)

​S-hCG+betakjeder (humant choriongonadotropin, tumormarkør)

 

Referanseområde

Kvinner (premenopausal)    ≤ 1 IU/L
Kvinner (postmenopausal)  ≤ 6 IU/L
Menn                                       ≤ 1 IU/L
 

Indikasjoner

Terapi- og forløpskontroll av hCG-produserende tumorceller
 

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.
 

Tolkning

Som tumormarkør blir hCG+betakjeder bestemt ved mistanke om hCG-produserende svulster, i første rekke koriokarsinom og testiscancer. Høye hCG-verdier finnes også ved tumorer i lunger, pankreas, magesekk, tykktarm og lever.
Antistoffene som brukes i denne testen, påviser holo-hormonet, ”nicked” former av β-hCG,  β-core fragment og frie β -kjeder. Tumormarkerkonsentrasjoner som er bestemt med forskjellige tester, kan ikke direkte sammenlignes. Progresjon og remisjon kan fingeres bare pga. metodeskift. Det kinetiske forløpet av verdiene hos enkelte pasienter er mer betydelig enn å vurdere resultatet med hensyn til referanseområdet. In vivo forandringer av karbohydratandelen både av fysiologiske hCG-former og ”tumor” hCG-former påvirker deres hepatiske clearance og dermed halveringstiden. Halveringstiden av β-hCG er 12-36 timer.
 
Beslutningsgrensene på svarrapporten er basert på den øvre referansegrensen. Som øverste grense brukes 95. persentilen. For orientering oppgis de etterfølgende 97,5., og 100. persentilene.
 
Persentiler til et kollektiv av friske kvinner (premenopausal) for S-hCG+ hCGβ (EC)
 
95. persentil <1,0 IU/L (oppgitt referanseområde: ≤1 IU/L)
97,5. persentil <1,0 IU/L
100. persentil 5,3 IU/L
 
Persentiler til et kollektiv av friske kvinner (postmenopausal) for S-hCG+hCGβ (EC)
 
95. persentil  5,7 IU/L (oppgitt referanseområde)
97,5. persentil 6,4 IU/L
100. persentil 8,3 IU/L
 
Persentiler til et kollektiv av friske menn for S-hCG+hCGβ (EC)
 
95. persentil 1,0 IU/L (oppgitt referanseområde)
97,5. persentil 2,2 IU/L
100. persentil 13,7 IU/L
 

Analysemetode

ECLIA (EC), Cobas e601 og e 801 (Roche Diagnostics). 

Sist oppdatert 05.03.2021