HCG (humant choriongonadotropin), graviditetsmarkør

​S-hCG (humant choriongonadotropin), graviditetsmarkør


Referanseområde

< 5 IU/L

Indikasjoner

Påvisning av graviditet. Mistanke om ekstrauterin graviditet eller patologisk svangerskap. Risikoevaluering i kombinasjon med andre parametere.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Choriongonadotropin er et glykoprotein med molekylvekt ca. 38.000 Da. Det består av to kjeder, alfa- og beta-kjeden. Alfa-kjeden har strukturlikheter med alfakjedene i LH, FSH og TSH. Hormonet produseres i syncytiotrofoblast-celler i placenta og opprettholder funksjonene i corpus luteum de første uker av svangerskapet. Produksjonen begynner meget tidlig etter implantasjonen, og er maksimal etter 60-80 dager. hCG < 5 IU/L vil med stor sannsynlighet utelukke graviditet. hCG-verdier > 10 IU/L tyder på tidlig graviditet. I dette tilfelle kan det, alt etter problemstilling, være verdifullt å følge pasienten med gjentatte prøver over tid. Vår metode måler holo-hormonet, ”nicked” former av βhCG, β-core fragment og frie β-kjeder.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e601 og e801 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 05.03.2021