HE4 (Human Epididymis protein 4)

​S-HE4 (Human Epididymis protein 4)

Analyseres i Ålesund


Referanseområde (95. persentil)

Kvinner:
<40 år:        ≤ 61  pmol/L
40-50 år:     ≤ 76  pmol/L
50-60 år:     ≤ 74  pmol/L
60-70 år:     ≤ 83  pmol/L
≥70 år:       ≤ 104 pmol/L

Indikasjoner

Terapi- og oppfølgingskontroll av epitelial ovariecancer
Risikovurdering for epitelial ovariecancer hos pasienter med romoppfyllende prosess i bekkenet
Prøvetaking/prøvemateriale
0,5 mL serum. Sendes frosset.

Tolking

Eggstokkreft er den 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner i Norge. Sykdommen oppdages ofte sent i forløpet fordi symptomer er diffuse, og sykdommen er dermed vanskelig å oppdage. I mange tilfeller har sykdommen spredt seg ved diagnosetidspunktet. Tidlig diagnose av eggstokkreft er klinisk relevant fordi prognosen er betydelig bedre dersom diagnosen stilles tidlig. Over 90% av eggstokkreft utgjøres av epiteliale, ofte serøse eller endometrioide tumorer.

CA 125 er den mest brukte tumormarkøren ved terapi- og oppfølgingskontroll av eggstokkreft. I klinisk praksis er CA 125 best egnet for påvisning av eggstokkreft, særlig av serøse subtyper. CA 125 brukes gjerne ved oppfølgingskontroll og for å oppdage rezidiv. Men som screening-test for påvisning av eggstokkreft i et symptomfri stadium er den ikke egnet pga. lav diagnostisk sensitivitet (ca. 43%). I et tidlig stadium (I/II) har mindre enn halvparten av pasientene økt CA 125 konsentrasjon. En annen ulempe er at CA 125 ofte er forhøyet ved andre, benigne sykdommer, f.eks. endometriose, ascites og leversykdommer. HE4 har etablert seg som en verdifull tilleggsmarkør ved diagnostikk av eggstokkreft.

HE4 er et intracellulært glykoprotein som inhiberer proteaser og som dannes først og fremst av serøse og endometrioide karsinomer. Sterk genekspresjon av HE4-genet kan ses i tidlig stadium av eggstokkreft. Derimot er ekspresjon i normale vev, benigne tumorer og mucinøs eggstokkreft minimalt. Pga. dannelse i tidlig fase, høy spesifisitet (95%) og en sensitivitet på ca. 73% supplerer HE4 tumormarkøren CA 125 ved diagnostikk av eggstokkreft. Særlig pasienter i et tidlig, symptomfri stadium og pasienter i premenopause har nytte av analysering av HE4, sammenlignet med CA 125 alene.

Ved diagnostikk av epitelial eggstokkreft i tidlig fase forbedrer kombinasjon av de to markørene HE4 og CA 125 signifikant den diagnostiske sensitiviteten (76,4%) ved uendret spesifisitet.
I en matematisk modell (ROMA - Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) kan de to markørene HE4 og CA 125 kombineres og en prediktiv indeks beregnes. Algoritmen ble utviklet for å estimere risikoen for epitelial eggstokkreft. I tillegg tillater ROMA-indeksen en risikovurdering for tilstedeværelsen av eggstokkreft ved påvisning av romutfyllende prosess i bekkenet. Pasientene kan grupperes som hhv. høy- og lav-risiko pasient med høy diagnostisk nøyaktighet.
ROMA-indeksen har en høy negativ prediktiv verdi på >90%. Dersom CA 125, HE4 og ROMA-indeks er negative, er eggstokkreft svært usannsynlig.

For enkel beregning av ROMA-indeks finnes en brukervennlig kalkulator: https://diagnostics.roche.com/global/en/article-listing/roma-calculator.html

ROMA-indeksen kan kun beregnes dersom HE4 og CA 125 analyseres i samme prøve og med analysemetode av samme produsent. HE4-konsentrasjon er avhengig av nyrefunksjonen. Ved redusert nyrefunksjon ses til dels høye HE4-konsentrasjoner. Hos pasienter med redusert nyrefunksjon er vurdering av ROMA-indeks ikke nøyaktig. HE4 og ROMA-indeks skal derfor ikke vurderes dersom kreatinin eller cystatin C er forhøyet.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics)

Sist oppdatert 05.10.2023