IgE - total

​S-IgE – total

Referanseområde

Voksne ≤302 kU/L
Barn  
  6-12 mnd ≤34 kU/L
  1-2 år ≤97 kU/L
  3 år ≤199 kU/L
  4-6 år ≤307 kU/L
  7-8 år ≤403 kU/L 
  9-12 år ≤696 kU/L
  13-15 år ≤629 kU/L
  16-17 år ≤537 kU/L
 

Indikasjoner

  • Allergidiagnostikk
  • Parasittære infeksjoner
  • Hyper-IgE-syndrom
  • IgE-Myelom 

Prøvetaking/prøvemateriale

1 mL serum.

Tolking

Immunglobulin E (IgE)-antistoff formidler type 1-hypersensitivitetsreaksjoner. Polyvalente antigener som for eksempel pollen eller husstøv aktiverer produksjon av spesifikk IgE i B-cellene i slimhinnene. CD4+-celler er involvert i prosessen. Spesifikk IgE binder til mastceller via Fc-reseptorer. På denne måten blir mastcellene sensibilisert. Ved neste kontakt av mastcellene med polyvalent antigen blir IgE-antistoffene forbundet på tvers, cellene degranulert og midiatorer frigjort. Dette medfører de kliniske symptomene som for eksempel allergisk astma.
Serum-IgE konsentrasjonen representerer ikke den effektive IgE-mengden i organisme, fordi IgE dannes hovedsakelig regionalt i respirasjonstrakt, gastrointestinaltraktus og lymfekjertler.
Høy konsentrasjon av IgE ses særlig hos atopikere, som har symptomer både fra hud og luftveier.  IgE-konsentrasjonen er sjeldent forhøyet ved urticaria eller gastrointestinal allergi. I sjeldne tilfeller kan årsaken til høy IgE-konsentrasjon være parasittsykdommer, for eksempel innvollsorm, bronkopulmonal aspergillose, enda sjeldnere en monoklonal komponent av type IgE. Normal konsentrasjon utelukker ikke at det kan foreligge en IgE-mediert allergi. 

Analysemetode

Fluorescensimmunologisk metode (ImmunoCAP), Phadia 1000 (Thermo Fisher Scientific AS).
Sist oppdatert 21.03.2024