Immunglobulin IgG-indeks

​Immunglobulin IgG-indeks

Analyseres i Molde
IgG-indeks

Indikasjoner

Mistanke om intratekal immunglobulinproduksjon.

Prøvetaking

1,0 mL spinalvæske uten blodtilblanding. Blodprøve til S-albumin og S-IgG tas samtidig.

Referanseområde

< 0,70

Analytisk og biologisk variasjon

Analytisk variasjon: 8,0 % ved 0,44
Intraindividuell biologisk variasjon: Ukjent
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): Ukjent

Tolking

Økt konsentrasjon av IgG i spinalvæsken kan skyldes lekkasje fra plasma eller lokal syntese. For skille mellom de to årsakene sammenlikner man IgG-konsentrasjonen i spinalvæsken og serum med konsentrasjonen av albumin i de samme væskene, fordi man vet at albumin ikke produseres i sentralnervesystemet. IgG-indeks er definert som (SP-IgG / S-IgG) / (SP-albumin / S-albumin). Høy IgG-indeks tyder på økt IgG-produksjon i sentralnervesystemet.

Analysemetode

De fire proteinkvantiteringene foregår på samme instrument ved hjelp av immunologisk teknikk: Protein fra prøven danner komplekser med spesifikt antistoff. Konsentrasjon av komplekser måles nefelometrisk, ved å registrere hvor mye spredt lys (i en viss vinkel) som kommer ut fra reaksjonsblandingen når den belyses ved 840 nm. Analyseinstrument: Nephelometer ProSpec.

Sist oppdatert 08.01.2024