INR (International Normalized Ratio)

​P-INR (International Normalized Ratio)

                                              
Testen er ikke følsom for Heparin/LMW-heparin.
 
Terapeutiske områder for antikoagulasjonsbehandling med warfarin og andre vitamin K-antagonister: 

Referanseområde

0,9 – 1,2
 
Venøse Indikasjoner::         
INR 2,0 – 3,0. (Gjelder også ved atrieflimmer).

Arterielle Indikasjoner::       
INR 2,5 – 3,5.
 
For å forebygge arteriell trombose, kan ASA gis i tillegg til Warfarin. Da bør INR være mellom 2,0 og 3,0.
Ved kunstige hjerteventiler: INR 2,5 – 4,0 eller høyere etter individuell vurdering, eventielt med tillegg av ASA.
Faregrense for blødninger: INR > 4,5. 
 

Indikasjoner

Kontroll av antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonist.
 

Prøvetaking/prøvemateriale

1 glass citratblod. Ved antikoagulasjonsbehandling er prøven holdbar i 48 timer ved romtemperatur. Prøven må ikke fryses.
 

Tolking

INR er et forsøk på å standardisere en koagulasjonstest internasjonalt  først og fremst for å kunne sammenlikne antikoagulasjonsbehandlingen.  INR betyr International Normalized Ratio. Man bestemmer pasientens protrombintid (sek) delt på protrombintid (sek) i normalplasma. Dette forholdet opphøyer man så i en indeks (ISI) International Sensitivity Index) for å ta hensyns til styrken av protrombinreagenset. Det tallet man da får er INR. Normalt er dette under 1,1. 
 

Tolking2

Sykehusenes metode er en EQUALIS-kalibrert Owren-metode som er følsom for faktor II, VII og X. Mange legekontor benytter en Quick-metode som i tillegg er følsom for faktorene I og V, eller en metode med annen kalibrering. Dette kan hos noen pasienter føre til en forskjell i analyseresultatene når samme prøve analyseres både på legekontoret og ved sykehuslaboratoriet.  Legekontoret vil vanlig vis ligge høyere enn sykehuslaboratoriet. Det arbeides med å få lik kalibrering.

Analysemetode

Optisk clot metode (Siemens Healthineers)

Sist oppdatert 24.06.2022