Kalium (dU-Kalium)

​dU-Kalium


Referanseområde

34 – 126 mmol/d, kostavhengig.

Indikasjoner

Utredning av hypokalemi.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL av en prøve godt blandet døgnurin. Oppgi døgndiurese!

Tolking

Ved kaliummangel kan dU-Kalium reduseres til 15-25 mmol/d ved moderat, og 5-15 mmol/d ved alvorlig mangel, men først etter 1-2 uker. Lav S-Kalium med lav dU-Kalium tyder på ekstrarenalt kaliumtap eller mangelfull tilførsel. Langvarig lav S-Kalium med normal dU-Kalium tyder på renalt tap som årsak til hypokalemi.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 03.03.2021