Kalprotektin (fæces)

​F-Kalprotektin (fæces)

Analyseres i Kristiansund

Anbefalt beslutningsgrense

Voksne og barn ≥ 5 år: < 80 mg/kg 
 
Barn < 5 år (97,5. persentil): 
1-6 mnd         < 538 mg/kg                                                     
6 mnd – 3 år < 214 mg/kg 
3 - 5 år < 75 mg/kg
 
Referanseintervallet for barn ble etablert med en annen analysemetode og er assosiert med en større usikkerhet.

Indikasjoner

  • Mistanke om kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD)
  • Differensialdiagnostikk IBD vs. irritabel tarmsyndrom (IBS)

Prøvetaking

Pasienten tar prøven selv i ekstraksjonsrør som kan bestilles fra laboratoriet (CALEX® Cap Set). Unngå eksponering for høye temperaturer og direkte sollys. Rør med prøve kan lagres/transporteres i inntil 7 dager i romtemperatur.
Prøvetakingsinstruksjon finnes her:
 
 

Tolking

Kalprotektin er et varmestabilt protein som finnes i nøytrofile granulocytter, og som kan påvises i ulike kroppsvæsker og vev. Proteinet frigjøres til omgivelsene når granulocytter dør. Kalprotektin har antimikrobielle og antiproliferative egenskaper, og det antas at det bidrar til å regulere tarmflora. Kalprotektin-konsentrasjonen i feces korrelerer med inflammatorisk intensitet og er som oftest konstant over lengre tid. Kalprotektin brukes derfor ved vurdering av inflammatorisk aktivitet i tarmslimhinnen. Testen brukes særlig ved diagnostikk av kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt og for å skille mellom IBD og irritabel tarmsyndrom (IBS). I tillegg brukes kalprotektin ved oppfølging av behandling ved inflammatorisk tarmsykdom.
 
Tolkning F-Kalprotektin
​F-Kalprotektin Tolkning​
​<80 mg/kg ​IBD kan med høy sannsynlighet utelukkes.
​​80-250 mg/kg Lett forhøyet konsentrasjon som ikke kan tillegges sikker betydning.
​Lavgradig inflammasjon kan foreligge, f.eks. pga. bruk av NSAIDs. Kontroll innen 3 måneder anbefales.
Ved kjent IBD anbefales kontroll etter 3-6 måneder pga. økt risiko for klinisk residiv.
​>250 mg/kg ​Signifikant inflammasjon kan foreligge.
Funnet bør sammenholdes med anamese med tanke på videre undersøkelse.
F-Kalprotektin konsentrasjoner <80 mg/kg utelukker IBD med høy sannsynlighet (NPV=91%). Derimot kan konsentrasjoner >250 mg/kg tyde på en signifikant inflammasjon. Konsentrasjoner i gråsonen mellom 80 og 250 mg/kg kan ikke tillegges sikker betydning og kan eventuelt skyldes en lavgradig inflammasjon på grunn av for eksempel bruk av NSAIDs. Resultater i gråsonen bør vurderes med forsiktighet. Det anbefales kontroll innen tre måneder.
 
Analysemetode
Immunturbidimetrisk metode (fCAL, Bühlmann) på Roche Cobas c501
Sist oppdatert 09.04.2024