Kalsium (dU-Kalsium)

​dU-Kalsium


Referanseområde

2.5 - 8.0 mmol/d (kostavhengig)

U-Kalsium/kreatinin ratio:
1-12 mnd      ≤ 2,20    mmol/mmol
1-2 år            1,50    mmol/mmol
2-3 år            1,40    mmol/mmol
3-5 år             1,10    mmol/mmol
5-7 år             0,80    mmol/mmol
7-18 år          0,70    mmol/mmol
18 år          < 0,57    mmol/mmol

Indikasjoner

Utredning av urolithiasis.

Prøvetaking/prøvemateriale

Døgnurin samles på 2 L plastflasker. Flaskene utleveres på laboratoriet. Døgnurinmengden måles og oppgis på rekvisisjonen. Vi ønsker tilsendt 20 ml godt blandet døgnurin i baktus-glass.

Tolking

Idiopatisk hypercalsiuri er karakterisert av normal S-Kalsium, men økt dU-Kalsium og økt tendens til nyresteinsdannelse. De fleste pasienter med denne tilstand har øket intestinal absorpsjon av kalsium.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics). 

Sist oppdatert 05.03.2021