Kalsium

​S-Kalsium


Referanseområde

                      Menn            Kvinner
0-1 år            2.27-3,00      2,27-3,00   mmol/L
1-6 år            2,20-2,77      2,19-2,65   mmol/L
6-11 år          2,16-2,61      2,16-2,61   mmol/L
11-16 år        2,03-2,65      2,18-2,53   mmol/L
16-17 år        2,16-2,62      2,16-2,62   mmol/L
≥ 18 år          2,15-2,55      2,15-2,55   mmol/L 

Det burde tas hensyn til om pasienten har vært liggende eller oppreist siste 30 minutter, da stilling fører til at referanseområdet blir forskjellig. Det blir sjelden gjort. Det er referanseområdet oppreist som er oppgitt.

Indikasjoner

 • Skjelettsmerter, benforendringer
 • Nyrestein
 • Pankreatitt
 • Duodenalsår
 • Kroniske nyresykdommer
 • Psykiske sykdommer
 • Immobilisering

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Omtrent 40-45% av kalsium i serum er proteinbundet, hovedsaklig til albumin. Vel 50% er ionisert kalsium (den biologisk aktive fraksjon), og resten, knapt 10%, er kalsiumkomplekser (kalsiumcitrat, kalsiumfosfat og andre).

Høye verdier:

 • Hyperparathyroidisme
 • Malign sykdom
 • Sarkoidose
 • Vitamin D-overdosering
 • Terapi med Thiazider
 • Hypertyreose
 • Immobilisering

Lave verdier:

 • Vitamin D-mangel
 • Hypoparathyroidisme
 • Kroniske nyresykdommer
 • Medikamenter (f.eks. Furosemid, Fenytoin, Fenobarbital, Primidon, Carbamazepin etc.)
 • Pseudohypoparathyroidisme

Patologiske resultater bør tolkes sammen med protein- og fosfat-konsentrasjon samt PTH-konsentrasjon.
 
Pga. sterk proteinbinding, særlig mot albumin, gjelder Referanseområde:t kun ved normal plasma-proteinkonsentrasjon.

Ved avvik kan kalsium-konsentrasjonen korrigeres med ligningen nedenfor:
Albuminkorrigert kalsium:
kalsiumkorr.[mmol/l] = kalsiummåltt[mmol/l] – 0,025 x albumin [g/l] + 1
eller

Proteinkorrigert kalsium:
Kalsiumkorr.[mmol/l] = Kalsiummålt[mmol/l]/(0,6+(total protein (g/l)/194))

Korrekturen på basis av albumin bør foretrekkes. Dersom hyperproteinemien skyldes hovedsakelig hypergammaglobulinemi (ved Plasmozytom), anbefales å korrigere kalcium på basis av totalprotein.

Antiepileptika som Fenytoin, Fenobarbital, Primidon eller Carbamazepin fører til mangel av 25-Hydroxycholecalciferol ved stimulering av nedbrytning av Vitamin D-metabolittet
Primær Hyperparathyroidisme er en sykdom med hyppighet på 1:500 – 1:1000 som rammer kvinner 3 ganger hyppigere enn menn. Årsaker er som regel adenomer av klonal opprinnelse. Blir hyperkalsemien oppdaget ved tidlig screening, er sykdommen som regel enda asymptomatisk. Typiske symptomer som nyrestein, osteopati, magesår og pankreatitt oppstår ved sent stadium.
Ved sarkoidose ses hypercalsemi, fordi det dannes 1-alfa-hydroxylase i granulomer. På denne måten dannes den aktive vitamin D-metabolitten 1,25-dihydroxycholecalciferol som stimulerer bl.a. calsium-opptaket i tarmen.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 05.03.2021