Karbamid (du-Karbamid) Urinstoff, Urea

​du-Karbamid (Urinstoff, Urea)


Referanseområde

430 - 710 mmol/d. 

Indikasjoner

Vurdering av endringer i protein- og aminosyreomsetning.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL av en prøve godt blandet døgnurin. Oppbevares ved 4 °C i samleperioden. Oppgi døgndiurese!

Tolking

Høye verdier sees ved økt produksjon av karbamid. Lave verdier sees ved redusert produksjon og ved redusert ekskresjon. Se omtalen av S-Karbamid.

Analysemetode

Cobas c501 og c702 (Roche Diagnostics)

Sist oppdatert 05.03.2021