Ketoner (Strimmel)

​U-Ketoner (Strimmel)


Referanseområde

Negativ.

Indikasjoner

Ved mistanke om ketoacidose. 

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL frisklatt urin.

Tolking

Ketonlegemer er samlebetegnelse på acetoacetat, aceton og
3-hydroksybutyrat («beta-hydroksy smørsyre»). Hyperketonemi sees ved mangelfull karbohydrattilførsel: sult, anoreksi, brekninger, thyreotoksi-kose og feber (økt metabolisme og dermed økt behov for karbohydrater). Sees også ved økt glukokortikoidaktivitet (mb. Cushing) og ved økt sekresjon av veksthormon (akromegali). Men den alvorligste form for hyperketonemi sees ved ukontrollert diabetes mellitus. Hyperketonemi gir ketonuri. Testfeltet reagerer med acetoacetat, i mindre grad med aceton, og ikke med 3-hydroksybutyrat. Positiv test sees ved U-Acetoacetat over ca. 0.5 mmol/L eller ved U-Aceton over ca. 7-12 mmol/L. 

Sist oppdatert 05.03.2021