Klorid (dU-Klorid)

​dU-Klorid


Referanseområde

110 – 250 mmol/d
Kostavhengig.

Indikasjoner

Klorid-balanse studier.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL av en prøve godt blandet døgnurin. Oppgi døgn-diurese!

Tolking

Høye verdier sees ved metabolsk acidose, diuretika-behandling, nyresykdommer med tubulusdefekter, binyrebarksvikt, store diureser uansett årsak, uttalt hypokalemi. Lave verdier sees ved klorid-mangel som følge av utilstrekkelig inntak eller ekstrarenalt tap.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics). 

Sist oppdatert 05.03.2021