Klorid (P/S-Klorid)

​P/S-Klorid


Referanseområde

95 – 105 mmol/L.

Indikasjoner

Utredning av syre/base-forstyrrelser (til beregning av anion gap).

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

Endringer i S-Klorid følger endringer i S-Natrium, unntatt ved syre/baseforstyrrelser: Når bikarbonat-konsentrasjonen øker (metabolsk alkalose og respiratorisk acidose) blir S-Klorid redusert. Og når bikarbonat-konsentrasjonen blir redusert (metabolsk acidose og respiratorisk alkalose) øker S-Klorid. Utregning av anion gap (AG) kan være til hjelp ved utredning av metabolske acidoser. AG = S-Natrium – (S-Klorid + S-Bikarbonat) = konsentrasjon av umålte anioner – konsentrasjon av umålte kationer. Formelt skal man her regne med antall ladninger pr. volumenhet, dvs. meq/L; Referanseområde:t er 8-16 meq/L. Metabolske acidoser med økt anion gap (økt konsentrasjon av umålte anioner): lactacidose, ketoacidose (ikke alltid), nyresvikt (ikke alltid), massiv rhabdomyolyse, forgiftninger: salicylat, metanol, etylenglykol. Metabolske acidoser med normalt anion gap: bikarbonattap pga. diare, renal tubulær acidose, nyresvikt (noen tilfeller), ketoacidose (noen tilfeller). 

Analysemetode

Cobas c702 og C501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 05.03.2021