Kolesterol

​S-Kolesterol


Anbefalt grenseverdi

< 5,0 mmol/L
Ratio total-kolesterol/HDL-kolesterol: < 5
 
Grenseverdi for forebygging av koronar hjerte/kar-sykdom anbefalt av bl.a. Det Europeiske Selskapet for Kardiologi, 2007.
 Lit.: Graham I et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Eur Heart J 2007;28;2375-2414.

Indikasjoner

  • Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-kar sykdom
  • Risikovurdering ved andre risikofaktorer
  • Kontroll ved terapi med lipid-reduserende medikamenter

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Analysering av kolesterol, triglycerider og HDL-kolesterol bør gjennomføres som basisdiagnostikk ved mistanke om forstyrrelser i lipidstoffskifte. Sammen med grundig egen- og familieanamnese brukes verdiene for å estimere risikoen for aterosklerose.
Ved total-kolesterol verdier mellom 5,0-6,4 mmol/L samt andre risikofaktorer (f.eks. røyking, hypertonus, diabetes mellitus, pos. familieanamnese) bør pasienten utredes. Ved ett av disse svarene bør det gis anbefaling om diett og medikamentell terapi bør vurderes:

  • Kolesterol/HDL-kolesterol ratio >5
  • Triglycerider > 2,3 mmol/L eller
  • Lp(a) > 30 mg/L
  • Total-kolesterol >6,4 mmol/L

Er sekundær hyperlipidemi utelukket, må det antas at det er en primær form av lipidstoffskifte forstyrrelse. Hos eldre mennesker, først og fremst >85 år, korrelerer den kardiovaskulære mortaliteten ikke med størrelsen av kolesterol-verdiene. Derfor bør terapien tilpasses til aldersgruppen.
Den polygene hhv. familiære hyperkolesterolemien samt FDB (familial defective apolipoprotein B100, mutasjon Arg3500Glu) er assosiert med hyperlipidemi type IIa etter Fredrickson, dvs. kun LDL-fraksjonen er forhøyet. Ved kombinert hyperlipidemi ses både type IIa og type IIb (i tillegg økt VLDL). I tillegg finnes det ved denne typen bare VLDL-økning.
Ved familiær hyperlipidemi type III akkumulerer VLDL og chylomikroner-remnants som danner en bred pre-beta-fraksjon i lipid-elektroforesen. Disse pasientene er homozygote for apolipoprotein E2-allel. I sjeldne tilfeller kan andre mutasjoner i apolipoprotein E eller apolipoprotein E-mangel være årsak til familiær hyperlipidemi type III.
Ved mistanke om FDB (familial defective apolipoprotein B100) eller familiær hyperlipidemi type III bør diagnostikken suppleres med apolipoprotein B100-mutasjonsanalyse hhv. apolipoprotein E-polymorfisme.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 05.03.2021