Konduktivitetstest

​SV-Konduktivitetstest


Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

se Tolking

Indikasjoner

Utredning av Cystisk Fibrose

Prøvetaking/prøvemateriale

Svetteprøven tas med hjelp av svette-iontoforese

Tolking

Instrumentet måler konduktiviteten i svette (Wescor-test), dvs. at alle elektrolytter bidrar til konduktiviteten. Resultatet rapporteres med enhet mmol/L NaCl ekvivalenter. Den rapporterte konsentrasjonen tilsvarer konsentrasjonen av en NaCl-løsning med den samme konduktiviteten. Testen måler IKKE klorid og natrium konsentrasjon!

Beslutningsgrensene svette-konduktivitetstest:

>90 mmol/L (NaCl-ekv.): CF veldig sannsynlig
60-90 mmol/L (NaCl ekv.): Gråsone
<60 mmol/L (NaCl-ekv.): CF usannsynlig

Testen anses bare som ”screening” test ved mistanke om cystisk fibrose. Diagnosen ”cystisk fibrose” må bekreftes med kvantitativ måling av klorid/natrium i svette eller med gentest. 

Sist oppdatert 05.03.2021