Kreatinin clearance

​Pt-Kreatinin clearance


Referanseområde

Menn 
17 – 25 år:   93–131  mL/(min*1,73m2)
25 – 35 år:   78–146  mL/(min*1,73m2)
35 – 45 år:   74–138  mL/(min*1,73m2)
45 – 55 år:   74–129  mL/(min*1,73m2)
55 – 65 år:   69–122  mL/(min*1,73m2)
65 - 75 år:    61–114  mL/(min*1,73m2)
75 - 85 år:    52–102  mL/(min*1,73m2)
        
Kvinner 
40 – 50 år:   65–123  mL/(min*1,73m2)
50 – 60 år:   58–110  mL/(min*1,73m2)
60 – 70 år:   50–111  mL/(min*1,73m2)
70 – 80 år:   46–105  mL/(min*1,73m2)
≥80 år:          58 – 85  mL/(min*1,73m2)
 
Pt-Kreatinin Clearance vil ofte overestimere GFR. 

Indikasjoner

Vurdering av glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). Man får imidlertid et mer nøyaktig estimat av GFR ved bruk av nukleærmedisinske metoder.

Prøvetaking/prøvemateriale

Urin samles i ett døgn. Interne rekvirenter sender hele døgnmengden til laboratoriet. Eksterne rekvirenter blander døgnurinen godt, måler opp døgvolumet og sender 10 – 20 ml av døgnurinen til laboratoriet. Høyde og vekt på pasienten må anføres på rekvisisjonen.

Tolking

Pt-Kreatinin clearance er et brukbart estimat for GFR hvis GFR er normal. Riktignok blir 10-20% av kreatinin utskilt ved tubulær sekresjon, men dette oppveies ved at S-Kreatinin overestimeres mer enn U-Kreatinin. Derfor blir Pt-Kreatinin clearance = (U-Kreatinin x dU-Volum)/S-Kreatinin nokså lik Pt-Inulin clearance ved normal GFR. Men Pt-Kreatinin clearance overestimerer GFR når denne er lav. Halvparten av pasienter med GFR i området 60-70 ml/min og fjerdeparten av pasienter med GFR i området 50-60 ml/min vil ha Pt-kreatinin clearance over 90 ml/min. Ved mer alvorlig reduksjon av GFR kan denne overestimeres med en faktor på 2. Selv ved omhyggelig samling av døgnurin viser Pt-Kreatinin clearance en variasjonskoeffisient på 15-25 % ved seriemålinger.
Beregning.
Kreatinin i urin (µmol/L) x diurese (ml) x 1,73
1440 (min) x kreatinin i serum (µmol/L) x Ov
 
Ov = pasientens overflate, beregnet utfra høyde og vekt. Om ikke urimelig, brukes gjerne 1.73 m2 som standard overflate. 

Sist oppdatert 07.04.2021