Kreatinin (dU-Kreatinin)

​dU-Kreatinin


Referanseområde

Menn      7 – 21  mmol/d
Kvinner   7 – 14  mmol/d

Indikasjoner

Utregning av Pt-Kreatinin clearance. Kontroll på samling av døgnurin hvis dU av andre substanser skal måles.

Prøvetaking/prøvemateriale

Vi ønsker tilsendt 20 mL godt blandet døgnurin i baktus-glass.
Oppgi døgn-diurese!

Tolking

Utskillelse av kreatinin i urinen pr. døgn svarer til ca. 2% av kreatin-mengden i kroppen, og er således nært korrelert til muskelmassen. Ved konstant nyrefunksjon og konstant kreatinin-inntak er dU-Kreatinin temmelig konstant. Høye verdier sees ved muskelskader. Lave verdier sees ved redusert glomerulær filtrasjonshastighet.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 05.03.2021