Kreatinin (S-Kreatinin)

​S-Kreatinin


Referanseområde


Navlestrengsblod     46-86   µmol/L
0-14 dager                 27-81    µmol/L
15 dager-1 mnd        21-58    µmol/L
2-11 mnd                   14-34    µmol/L
1 - 2 år                        15-31    µmol/L
3 - 4 år                        23-37    µmol/L
5 - 6 år                        25-42    µmol/L
7 - 8 år                        30-48    µmol/L
9 - 10 år                      28-57    µmol/L
11 - 12 år                    37-63    µmol/L
13 - 14 år                    40-72    µmol/L
≥ 15 år (Kvinner)        45-90    µmol/L
≥ 15 år (Menn)           60-105  µmol/L


Indikasjoner

Vurdering av glomerulær filtrasjonshastighet (GFR).

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Kjøttrike måltider kan øke kreatinin konsentrasjon.

Tolking

(Se også kreatinin clearence.) Kreatinin blir dannet fra kreatinfosfat ved en i praksis irreversibel reaksjon, og med en hastighet som er nært korrelert til muskelmassen. Kreatinin er å oppfatte som et avfallsprodukt. Det fordeler seg i kroppens vannfase, blir fritt filtrert i glomeruli, og ikke reabsorbert. Men noe kreatinin, 10-20% av filtrert mengde, blir utskilt ved tubulær sekresjon (i proximale tubuli). Ved konstant muskelmasse og konstant kreatinin-inntak kunne man anta at S-Kreatinin ville variere inverst med GFR. Men hvis GFR blir redusert, vil hastigheten av tubulær sekresjon øke. Derfor stiger S-Kreatinin ikke vesentlig før den tubulære sekresjon er mettet ved 130-170 umol/L, svarende til at GFR er falt til 60-80 ml/min. Ved ytterligere fall i GFR stiger S-Kreatinin brattere. Høye verdier som ikke skyldes redusert GFR, kan forekomme ved rhabdomyolyse og pågående muskelatrofi. Lave verdier av S-Kreatinin sees ved inntrådt muskelatrofi.  Kun når produksjon og ekskresjon er i likevekt, vil S-Kreatinin reflektere GFR. Ved plutselig fall i GFR kan det ta flere dager før S-Kreatinin har stabilisert seg. Hos voksne er Referanseområde:t for S-Kreatinin uendret med alder, fordi redusert muskelmasse faller sammen med redusert GFR.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 05.03.2021