Kryoglobuliner

​S-Kryoglobuliner


Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

Negativ

Indikasjon​er

Ved følgende symptomer hhv. sykdommer: Purpura, symptomkompleks purpura, svakhet og leddsmerter, nevrologiske sykdommer, glomerulonefritt, Raynauds fenomen, Sjøgren syndrom, kronisk hepatitt C.

Prøvetaking/prøvemateria​​le

9 mL blod. Prøven må spesialbehandles ved 37 °C og tas på sykehuslaboratoriet.

Tolking

Kryoglobuliner er monoklonale eller polyklonale immunglobuliner, oftest av type IgM og sjelden av type IgG og IgA, som binder mot hverandre og felles ut ved temperatur under 37 °C. Ved oppvarming løser nedslaget seg opp igjen. I motsetning til kuldeagglutininer er kryoglobuliner ikke rettet mot antigener på erytrocytters overflate. Dannelse av kryoglobulin-komplekser ved kulde medfører økning av blodets viskositet med symptomer nevnt under indikasjon.

Kryog​lobuliner deles inn i monoklonale eller ​blandete former:
​Type​
​Kryoglobulin-sammensetning
​I
​Kun monoklonal Immunglobulin (Ig)
​II
​Blanding av monoklonal og polyklonal Ig
​III
​Blanding av polyklonal IgM og IgG
90% av kryoglobulinemier utgjøres av blandete former, 10% av monoklonale former. 95% av de blandete formene baserer seg på kronisk hepatitt C. Monoklonale og polyklonale former viser ulik klinisk symptomatikk. 

Analysemetod​​e

Manuell metode

Sist oppdatert 17.08.2022