Kuldeagglutininer

​B-Kuldeagglutininer

Kuldeantistoffer

Analyseres i Ålesund.                                       

Referanseområde

Negativ.  (Titer ≤ 1/16 utgis som negativ).

Indikasjoner

Utredning av hemolytisk anemi.

Prøvetaking/prøvemateriale

1 glass EDTA-fullblod.  

Tolking

Analysen er semikvantitativ. Svar angis i titer ved 4° C. Positiv test skyldes som regel at det er dannet IgM rettet mot erytrocyttantigen Li eller P. Tilstanden er oftest sekundær til lymfoproliferative tilstander, mononukleose, infeksjoner med cytomegalovirus, adenovirus, influenzavirus eller Mycoplasma pneumoniae. Tilstanden kan også sees som en primær lidelse hos eldre. Antistoffene agglutinerer erytrocytter ved lave temperaturer og forårsaker en (vanligvis) mild hemolyse. Celledestruksjon skjer hovedsaklig i lever. Kun ca. 50% av pasienter med Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner danner kuldeagglutininer. Testen er lite sensitiv og lite spesifikk ved diagnostikk av Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner.  

Sist oppdatert 05.03.2021