Laktat

​P-Laktat


Referanseområde

0.5 – 2.2 mmol/L

Indikasjoner

Alvorlige tilstander med sjokk og akutt surstoffmangel, arvelige enzymdefekter. Hos friske i tilknytning til kraftig muskelarbeid.

Prøvetaking/prøvemateriale

Venepunksjon uten stase (obs. nok blod i røret) i Na-fluoridrør (grå kork), sentrifugeres og analyseres innen 2 timer. Ved lenger henstand før analysering, må plasma avpipetteres. Vanlige heparinrør (grønn kork) kan også brukes, men da må prøven settes på is rett etter prøvetaking. Sentrifugeres innen 15 min. og avpipetteres.  Holdbarhet for avpipettert plasma i kjøleskap er 5 døgn.
Laktat kan også analyseres i blod på blodgassapparatene (kapillærrør eller sprøyte). Referanseområdet er det samme som for P-Laktat.

Tolking

Svaret bør vurderes i sammenheng med Syre base status og analyse av O2 -Hb/redusert Hb og p50 (O2).

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics) og blodgassinstrumenter Siemens Rapidpoint 500og ABL 800 Flex

Sist oppdatert 05.03.2021