Leukocytter, differensialtelling manuell metode

​Leukocytter, differensialtelling manuell metode

Se også:

Leukocytter differensialtelling

Referanseområde

Beskrivelse. 

Erytrocytter: Mikrocyttose, Makrocyttose, Anisocyttose, Poikilo-cyttose, Hypokromasi etc.
Trombocytter: Tilstede eller ikke, ev. aggregater (kvantitering: se Trombocytter).

Leucocytter: Se fordeling nedenfor. Dessuten en beskrivelse av cellenes utseende og en vurdering av cellenes patologi.

Fordeling leucocytter:

Neutrofile granulocytter: 40 - 70 % 
(av disse stavkjernede): <5 % 
Lymfocytter: 20-45 %
(av disse store celler) : 4-8 %
Monocytter:  4-8 %
Eosinofile:  0-6 %
Basofile:  0-2 %

Prosentangivelsene gjelder bare hvis total-antallet er normalt.  

Indikasjoner

Utredning av anemier. Mistanke om leukemi. Mistanke om pseudotrombocytopeni. Kan være til hjelp ved utredning av infeksjoner. For innlagte pasienter og pasienter ved sykehusets poliklinikker samt når kort sendetid, kan det være et alternativ å først bestille maskinell differensialtelling.
MERK: Maskinell diff. kan ikke bestilles på prøver sendt i posten, som ikke kan telles innen 48 timer.

Prøvetaking/prøvemateriale

Det trengs rene, avfettede objektglass, og et slepet utstryksglass. Bruk helst EDTA-blod. Kapillærblod kan også brukes. EDTA-blod bør strykes ut innen 2 timer etter Prøvetaking/prøvemateriale:En liten dråpe blod plasseres ca. 1 cm fra den ene enden av objektglasset. Det slepne dekkglasset settes ned på objektglasset i 45 vinkel, rett foran bloddråpen. Dekkglasset trekkes bakover til det kommer i kontakt med bloddråpen, og skyves deretter framover med en jevn og lett bevegelse. Et vellykket utstryk dekker 50-70% av objektglasset og ender i en «tunge». Preparatet må straks lufttørkes med «vifting». Ikke avfettet objektglass, stripete uttstryksglass, for tykt utstryk og for sen tørking gir dårlig preparat. Utstryket skal ikke farges før sending. Det blir farget av oss. Kliniske opplysninger, herunder opplysn. om medikamenter, letter og bedrer diagnostikken. Send også inn EDTA-blod til maskinell diff. Vi bruker denne som støtte i diagnostikken selv om holdbarheten er overskredet.

Tolking

Blodutstryk bedømmes og kommenteres individuelt.

Sist oppdatert 05.03.2021