Leukocytter i leddvæske

​Leukocytter i leddvæske

Referanseområde

< 0.2 x 109/L                                              

Indikasjoner

Klassifikasjon av leddvæske

Prøvetaking/prøvemateriale

1 mL leddvæske tappes i et 5ml EDTA-glass

Tolking

Det finnes ikke absolutte genser. Den ikke-inflammatoriske leddvæsken har leukocytt telletall mellom 0.2 x 109/L og 1.0 x 109/L. Leukocytter mellom 2 x 109/L og 50 x 109/L tyder på en inflammatorisk prosess, mens leukocytter > 50 x 109/L er assosiert med infeksjon.

Sist oppdatert 05.03.2021