Leukocytter i peritonealvæske

​Leukocytter i peritonealvæske


Referanseområde

< 0.3 x 109/L

Indikasjoner

Mistanke om bakteriell infeksjon

Prøvetaking/prøvemateriale

1 mL peritonealvæske tappes i et 5ml EDTA-glass

Tolking

Verdier > 1.0 x 109/L finnes ved bakteriell peritonitt. 

Sist oppdatert 05.03.2021