Leukocytter (Strimmel)

​U-Leukocytter (Strimmel)


Referanseområde

Negativ. 

Indikasjoner

Mistanke om urinvegsinfeksjon.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL urin. Analysen bør utføres innen 4 timer etter prøvetaking.

Tolking

Testen påviser esteraseaktivitet i granulocytter. Positiv test sees ved U-Leukocytter over ca. 10 x 106/L. Vanlig forekommende bakterier, trichomonas og erytrocytter reagerer ikke med testfeltet. Ascorbinsyre og ketonlegemer påvirker ikke testresultatet. 

Sist oppdatert 05.03.2021