Leukocytter

​B-Leukocytter


Referanseområde


0-7 d                  8,0-28,0   x109/L
7-15 d                8,3-17,2   x109/L
15 d-6 mnd       6,0-16,2   x109/L
6 mnd-9 år        3,7-14,7   x109/L
9-19 år               4,3-12,6   x109/L
≥ 19 år                4,1-9,8    x109/L

Indikasjoner     

  • Utredning og kontroll av infeksjoner
  • Leukemier
  • Tilstander med beinmargshemning (f.eks. ved bruk av cytostatika


Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod. Prøven er holdbar i 48 timer ved romtemperatur. Bør helst oppbevares kjølig, men temperaturen må ikke være lavere enn + 4 grader.
 

Tolking

Leukocytose sees ved:

  • Økt produksjon: inflammasjoner f.eks. infeksjoner og leukemier
  • Mobilisering av perifer pool: fysisk aktivitet, "stress"
  • Redusert forbruk: steroid-effekt

Leukocytopeni sees ved:

  • Redusert produksjon: toksisk beinmargsdepresjon, maligne prosesser i beinmarg
  • Økt forbruk: sepsis, immunologiske mekanismer

Metode

Sysmex XN-2000, Abbott Celldyn Sapphire

Sist oppdatert 05.03.2021