Litium

​S-Litium


Analyseres i Ålesund, Molde og Volda

Terapeutisk område

0.5 - 1.0 mmol/L.

Toksisk grense

> 1.5 mmol/L.

Indikasjoner

Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. For vurdering av svar i relasjon til terapeutisk område, må prøven taes slik at bunn-konsentrasjonen blir målt (nøyaktig 12 timer (+/- 30 minutter) etter kveldsdose og rett før morgen-dose), og i likevekttilstand (2-5 døgn etter siste dosejustering).

Tolking

Grunnstoffet litium brukes til forebyggende behandling av maniske og depressive faser i manisk-depressiv psykose, og terapeutisk ved maniske tilstander. De to preparatene på det norske markedet (Litarex og Lithionit) er "sustained release" preparater med maksimal konsentrasjon i plasma 3-4 timer etter inntak og fullstendig absorpsjon i løpet av 4-6 timer. Litium fordeler seg i kroppens vannfase (raskt ekstracellulært, langsommere intracellulært) og utskilles via nyrene. Ved normal nyrefunksjon er halveringstiden 7-20 timer. Ekskresjon av litium reduseres ved hypovolemi (natrium-mangel). Det er relativt store inter-individuelle forskjeller i terapeutisk nivå. Ved konsentrasjoner over 1.6 mmol/L sees hyppig intoksikasjonssymptomer som kraftig tremor, trøtthet, unormalt søvnbehov, muskelslapphet, ataksi, talevansker, svimmelhet, synsforstyrrelser, kvalme, brekninger, vedvarende diare, tørste og polyuri.

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 19.10.2022