Magnesium (dU-Magnesium)

​dU-Magnesium


Referanseområde

2,5 – 7,5 mmol/d, kostavhengig.

Indikasjoner

Utredning ved mistanke om magnesiummangel.

Prøvetaking/prøvemateriale

Døgnurinmengden måles og oppgis på rekvisisjonen. Vi ønsker tilsendt 20 mL godt blandet døgnurin i baktus-glass. Normalt surgjøres urinen etter mottak i sykehuslaboratoriet. Det anbefales å kontakte laboratoriet før en starter samling av døgnurin!

Tolking

Hvis magnesiummangel skyldes manglende tilførsel (malnutrisjon eller malabsorpsjon) sees ofte verdier under 1.0 mmol/d.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 25.02.2021