Myoglobin

​S-Myoglobin


Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

<70 µg/L

Indikasjoner

Skade av tverrstripet muskulatur (skjelett og hjerte).

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Myoglobin øker blant annet ved rabdomyolyse, nyresvikt, alvorlige myositter og omfattende traumer. Myoglobin viser en rask kinetikk. Ved rabdomyolyse kan derfor en utvikling av akutt nyresvikt raskere forutses enn ved bruk av CK. En monitorering av serum myoglobin gjenspeiler bedre sykdommens aktivitet og den terapeutiske effisiensen.

Analysemetode

Nefelometri, Atellica NEPH 630 (Siemens Healthineers)

Sist oppdatert 25.02.2021