Natrium (dU-Natrium)

​dU-Natrium


Referanseområde

67 - 268 mmol/d, kostavhengig.

Indikasjoner

Vurdering av natriuminntak hos pasienter på saltrestriksjon. Natrium-balanse studier.

Prøvetaking/prøvemateriale

Vi ønsker tilsendt 20 mL godt blandet døgnurin i baktus-glass. Oppgi døgndiurese!

Tolking

dU-Natrium er avhengig av tilførsel, S-Natrium, nyrefunksjon og binyrebarkfunksjon. Bruk av diuretika ødelegger ikke vurdering av natriuminntak hvis både inntak av natrium og bruk av diuretika er relativt konstant, fordi inntak er lik utskillelse når ny likevekt er inntrådt.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 25.02.2021