Natrium (U-Natrium)

​U-Natrium

Referanseområde

Se under Tolking.

Indikasjoner

Utredning av hyponatremi. Utredning av akutt nyresvikt.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL urin.

Tolking

Hyponatremi pga. natriummangel: Verdier under 15 mmol/L kan forventes hvis hyponatremi er assosiert med redusert effektivt sirkulerende volum, f.eks. ved ekstrarenalt tap av natrium. Hvis natriummangel skyldes renalt tap kan høyere verdier sees, f.eks. ved hypoaldosteronisme, salttapende nefropati, bruk av diuretika, hos noen pasienter med volumtap pga. oppkast (renalt tap av NaHCO3). U-Natrium under 15 mmol/L er heller ikke spesifikt for volummangel, idet pasienter med bl.a. primær polydipsi og diabetes insipidus kan ha slike verdier. Hyponatremi pga. vannretensjon: Verdier under 15 mmol/L sees i enkelte tilfeller av primær polydipsi, men som regel ser man verdier over 20 mmol/L ved f.eks. SIADH ("syndrome of inappropriate ADH secrection") og vannoverskudd ved nyresvikt. Akutt nyresvikt: Typisk sees verdier under 15 mmol/L ved prerenal nyresvikt og verdier over 20 mmol/L ved akutt tubulær nekrose, men verdier i området 20-40 mmol/L kan forekomme ved begge tilstander.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 25.02.2021